Nederlands Consortium Antibiotica- en Medicijnresten uit Water

De Nederlandse Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), de Biosimilairs en Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland (BOGIN), het European Water Stewardship (EWS) en AMR Insights hebben medio 2020 een nieuw Nederlands publiek-privaat Consortium opgericht. Het  Consortium, dat de farma-, zorg- en de watersector met elkaar verbindt, biedt technologische oplossingen en innovatiecapaciteit om:

  • de lozing van antibiotica- en medicijnresten in restwater te verminderen
  • in restwater aanwezige antibiotica- en medicijnresten te verwijderen.

Het Consortium richt zich zowel op een aanpak bij de bron, zoals bij ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen, als op productiebedrijven. Het Consortium is actief in Nederland, de Europese Unie en in landen als China als India.

Wat het Consortium doet

Op korte termijn biedt het actiegerichte Consortium vooral toegang tot bestaande technologieën. Op de langere termijn ontsluit het Consortium innovatieve en meer betaalbare oplossingen die voortkomen uit nieuw, gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingswerk.

Het Consortium richt zich op antibiotica en andere medicijnresten en biedt een uniek platform waar de farma, de zorg- en de watersector de krachten bundelen. Een ‘Coalition of the Willing’ die nadrukkelijk gelijkgestemde organisaties binnen en buiten Nederland welkom heet! En uiteraard met andere netwerken en partijen de samenwerking zoekt. 

Zo sluit het Consortium aan op bestaande, toonaangevende wereldwijde structuren en organisaties. Het uiteindelijke doel van het Consortium is om bij te dragen aan de wereldwijde bestrijding van antimicrobiële resistentie (AMR) en aan de vermindering van ecologische effecten van medicijnresten in het oppervlaktewater. Het consortium is geen doel op zich maar een middel om deze ambities met elkaar te realiseren.

Waarom lid worden van het Consortium

Antimicrobiële resistentie en medicijnresten in het water zijn een groeiend, wereldwijd probleem. Er is in toenemende mate behoefte aan nieuwe, werkbare en betaalbare technologieën voor een duurzame vermindering van antibiotica- en medicijnresten in afval- en oppervlaktewater. Het Consortium speelt hierop in en biedt daarbij economische kansen voor de deelnemende bedrijven en uitdagingen voor nieuw onderzoek voor de deelnemende kennisinstellingen.

Nadere informatie over het Consortium

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen:
Watertechnologie:
Tom Vereijken – Water Stewardship Academy BV – t.vereijken@ews.info
Antimicrobiële resistentie (AMR):
Maarten van Dongen – AMR Insights – maarten@amr-insights.eu
Onderzoek & ontwikkeling:
Irma Steemers-Rijkse – Wageningen Food & Biobased Research – irma.steemers-rijkse@wur.nl
Duurzame Farmacie:
Brigit van Soest-Segers – Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers – b.van.soest@nvza.nl

What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed