“Zuid-Zuid-samenwerking bij de bestrijding van antimicrobiële resistentie in Azië”

“Landbouw- en gezondheidsdeskundigen uit vijf Zuid-Aziatische landen hebben zich ertoe verbonden samen te werken om antimicrobiële resistentie (AMR) aan te pakken en zo de ontwikkeling van de landbouw en de menselijke gezondheid in de regio te bevorderen.

Deze verbintenis werd aangegaan tijdens een internationale conferentie over “Intensivering van voedselsystemen en gezondheid: Nadruk op het gebruik van antimicrobiële stoffen in landbouwsystemen”, afgelopen 4-6 april 2018 in Jaipur, India. Aan de bijeenkomst werd deelgenomen door meer dan 50 deskundigen uit Bangladesh, India, Nepal, Sri Lanka en Vietnam, die van gedachten wisselden over manieren om langetermijnpartnerschappen te versterken rond de intensivering van voedselveiligheidssystemen en gezondheidsonderzoek.

Antimicrobiële resistentie – het vermogen van micro-organismen om zich aan geneesmiddelen zoals antibiotica aan te passen, waardoor ze hun werking verliezen – is wereldwijd een belangrijk probleem. De efficiëntie van antibiotica is drastisch verzwakt, met de opkomst van bepaalde resistentie tegen bacteriën en resistente genen in niet-klinische omgevingen. Hoewel de landen in Zuid- en Zuidoost-Azië aanzienlijke sociale en economische vooruitgang hebben geboekt, leeft een groot deel van hun bevolking nog steeds in armoede. Een ontoereikende levensstandaard draagt bij tot de verspreiding van de resistente pathogenen en genen.

Bron: ILRI Asia

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed