“Zorgen over toenemende tekorten aan antibiotica”

“Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is bezorgd over de steeds vaker optredende tekorten aan antibiotica in apotheken. Daarbij gaat het vooral om smalspectrum antibiotica. Dat zijn middelen die specifiek werken tegen een klein aantal bacteriën. De middelen laten andere bacteriën, die onschadelijk zijn of zelfs onmisbaar voor ons lichaam, ongemoeid.

Door het tekort krijgen patiënten vaker onnodig een ander type antibioticum voorgeschreven, dat werkzaam is tegen veel meer bacteriën. Dit werkt daardoor ook in de hand dat allerlei bacteriën ongevoeligheid ontwikkelen voor antibiotica.

Lucratief
Het tekort komt doordat bedrijven steeds minder smalspectrum antibiotica kunnen leveren aan apotheken. Een van de genoemde verklaringen is een tekort aan grondstoffen. Volgens het CBG wordt het probleem groter en is het aantal alternatieve middelen beperkter dan voorheen. Dat is niet goed voor patiënten.

Vice-voorzitter Barbara van Zwieten van het CBG legt ook een verband met het terughoudende voorschrijfgedrag van antibiotica in Nederland. Daardoor zetten farmaceutische bedrijven minder om en wordt het voor hen minder lucratief om middelen op de markt te houden en nieuwe antibiotica te ontwikkelen.

Volgens het CBG is er onder meer een tekort aan broxil (125 mg/5ml en capsules in 250 en 500 mg). De alternatieven voor broxil, zoals fenoxymethylpenicilline (capsules 250 mg), zijn wisselend leverbaar. Het alternatief floxapen (flucloxacilline-drank) is ook niet beschikbaar op dit moment. In het verleden hebben broxil en floxapen elkaars tekorten kunnen opvangen.

Het CBG wil dat de antibiotica waaraan nu tekorten ontstaan beschikbaar blijven voor patiënten in Nederland, omdat er onvoldoende alternatieven voor zijn. Het ministerie van VWS is door het CBG op de hoogte gebracht van de stijgende tekorten aan antibiotica.”

Bron: NOS

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed