“WHO maakt cruciale lijst pathogenen”

“Evelina Tacconelli en collega’s, en de WHO-werkgroep Pathogenen Prioriteitslijst beschrijven hoe de WHO een prioriteitenlijst van antibioticaresistente bacteriën heeft opgesteld om onderzoek naar en ontwikkeling van effectieve medicijnen te ondersteunen. De auteurs gebruikten een multicriteria beslissingsanalysemethode om antibioticaresistente bacteriën prioriteit te geven: 20 bacteriële soorten met 25 patronen van verworven resistentie en tien criteria om prioriteit te beoordelen werden gebruikt om de lijst te genereren.

De tien criteria voor het beoordelen van de prioriteit zijn: mortaliteit, gezondheidszorglast, gemeenschapsbelasting, prevalentie van resistentie, 10-jarige trend van resistentie, overdraagbaarheid, te voorkomen in de gemeenschap, te voorkomen in de gezondheidszorg, behandelbaarheid en pijplijn. De auteurs stratificeerden de prioriteitenlijst in drie lagen (kritische, hoge en gemiddelde prioriteit), waarbij het 33e percentiel van de totale scores van de bacterie als afkapwaarde werd gebruikt.

De auteurs stellen dat toekomstige ontwikkelingsstrategieën gericht moeten zijn op antibiotica die werkzaam zijn tegen multiresistente tuberculose en Gram-negatieve bacteriën. De wereldwijde strategie moet antibioticaresistente bacteriën omvatten die verantwoordelijk zijn voor door de gemeenschap verworven infecties, zoals Salmonella spp, Campylobacter spp, N gonorrhoeae en H pylori.”

Bron: The Lancet Infectious Diseases

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed