“WHO/Europa lanceert online cursus gebruik van antibiotica voor clinici”

“WHO/Europa heeft een nieuwe online cursus gelanceerd die clinici helpt aan informatie die zij nodig hebben om antibiotica op passende en verstandige wijze voor te schrijven. Deze gratis cursus, getiteld “Antimicrobial stewardship: A competency-based approach”, is beschikbaar via het Open WHO-platform. Hoewel de inschrijving voor iedereen toegankelijk is, is de cursus met name relevant voor artsen die vaak antibiotica voorschrijven.

De ontdekking van deze levensreddende geneesmiddelen is een van de belangrijkste ontwikkelingen van de geneeskunde in de 20e eeuw. Onderzoek laat zien in toenemende mate en wijdverspreid misbruik van anti-microbiële middelen zien in alle instellingen voor gezondheidszorg. Dit misbruik draagt ​​bij aan de opkomst van multiresistente organismen, die de effectiviteit van antibiotica dreigen te ondermijnen.

“Antimicrobieel stewardship” verwijst naar interventies die zijn ontworpen om het optimale gebruik van antibiotische middelen te bevorderen, waaronder de keuze van geneesmiddelen, dosering, route en duur van toediening. Om het nut van deze levensreddende medicijnen te behouden en anti-microbiële resistentie te voorkomen, dienen clinici stewards te worden van anti-microbiële geneesmiddelen door deze op de juiste manier voor te schrijven en hun patiënten en collega’s voor te lichten over het juiste gebruik van deze steeds schaarser wordende medische hulpbron.

De nieuwe online cursus biedt een kader voor het benaderen van elke klinische ontmoeting vanuit het perspectief van het bestrijden van anti-microbiële resistentie. Aan de hand van casusgebaseerde voorbeelden wordt benadrukt hoe anti-microbiële stewardship-principes kunnen worden toegepast op veel voorkomende klinische scenario’s.

De cursus, die ongeveer 8 uur duurt, bestaat uit 14 modules. Eerst wordt ingegaan op de fundamentele klinische kennis die nodig is om verstandig gebruik te maken van anti-microbiële middelen (modules A-E). De resterende modules (F-N) illustreren hoe clinici deze kennis kunnen opnemen in hun dagelijkse werk. Aan het einde van de cursus moeten deelnemers de kerncompetenties van anti-microbieel rentmeesterschap begrijpen en weten hoe deze kunnen worden toegepast.

Over OpenWHO

OpenWHO is WHO’s interactief, webgebaseerd platform dat online cursussen aanbiedt aan mensen die zich voorbereiden op het werken in epidemieën, pandemieën en noodsituaties op gezondheidsgebied of die dit al doen. Het OpenWHO-platform biedt expertise van WGO’s en partners dichter bij waar het nodig is en biedt informatie in gebruiksvriendelijke formaten voor eerstelijns hulpverleners en besluitvormers.”

Bron: WHO

Meer weten over AMR? Download flyer ‘AMR in één dag’_25 jan 2018

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!