“Onderzoek superbug ziekenhuizen Hong Kong door stijgend aantal gevallen”

“Iedereen die zich reeds in het ziekenhuis bevindt en die als risicovol wordt beschouwd, wordt aan de hand van ter plaatse uitgevoerde tests gecontroleerd op de aanwezigheid van carbapenemase-producerende enterobacteriaceae (CPE).

Dr. Dominic Tsang Ngai-chong, de belangrijkste functionaris van de Besmettingscontrole bij de Ziekenhuisautoriteit die de 43 openbare ziekenhuizen en de instellingen van de stad beheert, verklaarde dat het aantal patiënten met CPE vorig jaar was toegenomen van 340 in 2016 naar 473 in 2017.

Deze bacteriën zijn bestand tegen de carbapenem klasse van antibiotica, die beschouwd worden als laatste redmiddel voor dergelijke besmettingen.

De meeste mensen die CPE dragen hebben geen symptomen, maar deze kunnen urineweg besmettingen, longontsteking, blaas of nierbesmettingen en bloedbaan besmettingen veroorzaken en daarmee levensgevaarlijk zijn.

Terwijl CPE nog door colistin, een ander type van antibioticum kunnen worden behandeld, zeggen artsen dat deze decennia-oude drug niet zeer efficiënt is en negatieve bijwerkingen heeft.

Maar Tsang merkte op dat meer dan 90 percent van de met CPE besmette mensen enkel dragers waren, die minder dan 10 mensen met de bacteriën hebben besmet.

Hij schreef het hoge aantal ontdekte gevallen toe aan de meer stringente screening en vermeldde dat 473 een klein aantal is in vergelijking met de 118.442 geteste gevallen.

Tsang noteerde ook een trend in de laatste jaren van meer gevallen van CPE bij patiënten die geen hospitalisatiegeschiedenis buiten Hongkong hebben, wat volgens hem aanleiding geeft tot de ontwikkeling van een strategie om de bacteriën aan te pakken.

Hij zei dat, om de verspreiding van de superbug beter te beheren, de autoriteit vorige maand verstrekkend onderzoek naar CPE begint door middel van de polymerasekettingreactie (PCR) in de ziekenhuizen zelf.”

Source: South China Morning Post 

 

 

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed