Intelligente anti-microbiële middelen in de veterinaire sector?

Nederland kent een sterke afname in het gebruik van anti-microbiële middelen in de veterinaire sector. Het Compendium voor de Leefomgeving van de Nederlandse overheid laat zien hoe dit leidt tot verminderde resistentie in de Nederlandse veterinaire sector. Het gebruik van antibiotica per kg levend gewicht ligt in Nederland beneden het Europees gemiddelde en ver beneden het gebruik in landen als België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Een recent artikel van Thomas van Boeckel in Science laat zien dat wereldwijd het antibioticagebruik ten behoeve van de dierlijke productie toeneemt als gevolg van de groeiende vraag naar dierlijke eiwitten.  In september 2016 erkenden de Verenigde Naties het ongewenste gebruik van anti-microbiële middelen bij dieren als de belangrijkste oorzaak van het toenemende resistentieprobleem. In september 2018 zal de ‘Interagency group’, opgesteld door de Verenigde Naties, rapporteren over het gebruik van anti-microbiële middelen. Van Boeckel cs komt met een baseline om de reductie van het gebruik van anti-microbiële middelen te meten. Daarmee kan worden nagegaan hoe drie wereldwijde strategieën mogelijk kunnen bijdragen aan een verminderd gebruik van anti-microbiële middelen ten behoeve van de voedselproductie:

  • Wereldwijde regelgeving die het gebruik van anti-microbiële middelen maximeert
  • Vasthouden aan voedingsrichtlijnen die moeten leiden tot verminderde vleesconsumptie
  • Opleggen van een wereldwijde gebruikersfee voor veterinaire anti-microbiële middelen

Ik vraag me af of deze aanpak volstaat: moeten we niet toe naar nieuwe antibiotica die geen of in elk geval minder resistentie veroorzaken? Moeten we niet toe naar alternatieven zoals bijvoorbeeld de faagtherapie die onlangs voor het eerst bij mensen is getest. Het Groningse Center for Sustainable Antimicrobials (CeSAM; een samenwerking tussen UMCG en RUG) richt zich op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe, ‘intelligente’ anti-microbiële middelen die mogelijk tot minder of geen resistentie leiden.

Bronnen: Compendium voor de LeefomgevingScienceCeSAM

 

 

 

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!
Popup Plugin