“Vaccinatie om antimicrobiële resistentie te bestrijden”

“Nu de pijplijn met nieuwe antibiotica droogloopt, worden vaccins voorgesteld als een belangrijk onderdeel van de toolkit die wordt gebruikt om antimicrobiële resistentie te bestrijden.

Amy Ginsburg en Keith Klugman (november 2017, e1176-77) suggereren dat een reductie van resistente pathogenen in veel landen mogelijk gemakkelijker kan worden bereikt via vaccins dan via andere interventies, zoals verbeterde hygiëne en sanitaire voorzieningen. Vaccins zijn echter zelden ontworpen om zich direct op resistente pathogenen te richten. Een uitzondering vormen de pneumokokkenconjugaatvaccins (PCV’s) die beschermen tegen serotypen van Streptococcus pneumoniae die een hoge-resistentiefrequentie vertonen. Het effect van vaccins op het verminderen van antimicrobiële resistentie werd daarom meestal beschouwd als een zeer gewenst bijproduct.

De omvang van het probleem van antimicrobiële resistentie vereist nu dat we formeel het effect van vaccins op antimicrobiële resistentie integreren in de besluitvorming in de volksgezondheid. ”

Bron: The Lancet Global Health

Meer weten over AMR? Woon een van onze AMR-trainingscursussen bij!

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!
WordPress PopUp Plugin