World Antibiotic Awareness Week 13-19/11

WHO vraagt aandacht voor antibioticaresistentie in de World Antibiotic Awareness Week van 13 tot 19 november 2017.  

Thema van dit jaar is: zoek advies van een gekwalificeerde professional voor het nemen van antibiotica. De WHO ontwikkelen in samenwerking met de FAO en de World Organisation for Animal Health publieksuitingen voor deze week. Campagnemateriaal kan hier worden gedownload.

Bron: WHO

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed