“Drugsresistentie (AMR) met beperkte middelen aanpakken”

“In een opiniestuk voor The Lancet Infectious Diseases zetten onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen en internationale collega’s de zes bouwstenen van de klinische bacteriologie uiteen voor landen waar de noden groot zijn, maar de middelen beperkt. Momenteel leidt ITM ook 22 internationale experts op die het verschil kunnen maken tegen antibioticaresistentie in ziekenhuizen.

Arme landen worden onevenredig zwaar belast door infectieziekten en resistentie tegen antibiotica, antiparasitaire en antivirale middelen. Bacteriologie van goede kwaliteit is een eerste vereiste voor een doeltreffende beheersing van antimicrobiële stoffen, maar landen met beperkte middelen worden bij de toepassing van klinische bacteriologie geconfronteerd met infrastructurele, technische en culturele problemen. Dit begint bijvoorbeeld met de behoefte aan apparatuur die bestand is tegen zware omstandigheden zoals hoge temperaturen, vochtigheid, stof, zonlicht en transport naar afgelegen locaties. Bij gebrek aan klinische bacteriologie krijgen koortspatiënten vaak de standaard diagnose malaria, zelfs als ze een bacteriële of parasitaire infectie hebben.”

Bron: Institute of Tropical Medicine Antwerp

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed