“Steeds meer resistente schimmels”

“Landen met azoleresistente schimmels (Bron: The Lancet Infectious Diseases)

Ook schimmels ontwikkelen resistentie tegen antischimmelmiddelen. Omdat er relatief weinig van deze middelen beschikbaar zijn is de kans groot dat resistentie ontstaat. Zo zijn resistenties bekend tegen azole (bij Candida en Aspergillus soorten), echinocandine (bij Candida) en is sprake van steeds meer multidrug reistente schimmels. De verspreiding van uit de landbouw voortkomende azoleresistente Aspergillus fumigatus en de groeiende dreiging van multidrug resistente Candida auris zijn alarmerend. De resistentiemechanismen van deze schimmels zijn gebaseerd op gewijzigde drug-target interacties, drug efflux transportsystemen (waardoor de concentratie van het middel in de cel laag blijft) of op permeabiliteitsbarrieres die de cel opwerpt. Deze mechanismen worden overgedragen op de nog gevoelige schimmels die daarmee dan resistent worden.

Net als bij antibioticaresistentie bij bacterien is een actief en mondiaal programma nodig. Dit zou zich ook moeten richten op de versnelde ontwikkeling van diagnostica, monitoring van het gebruik van middelen en klinische interventieteams. Met de ontwikkeling van betere diagnostica kan meer gericht worden behandeld en het ontstaan van resistentie worden tegengegaan.”

Bron: The Lancet Infectious Diseases

Naar ander nieuws

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed