“Opkomst nieuwe schimmelsoorten risico’s gezondheidszorg in EU/EER”

“Het eerste ontdekte geval van besmetting van de schimmel werd gemeld in 2009 in Japan. Sindsdien zijn er verschillende uitbraken geweest in vijf continenten, waardoor de opkomende verspreiding van de schimmel binnen enkele jaren een wereldwijd volksgezondheidsprobleem is geworden. In de periode 2013-2017 werden 620 gevallen van Candida auris gemeld in de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EU/EER).

“De Europese gezondheidszorgfaciliteiten moeten bewust worden gemaakt van de noodzaak hun teststrategieën voor laboratoria aan te passen en in een vroeg stadium versterkte bestrijdingsmaatregelen te nemen om verdere ziekenhuisuitbraken te voorkomen”, aldus Dominique Monnet, hoofd van het programma voor antimicrobiële resistentie en met gezondheidszorg samenhangende infecties bij het ECDC. “Er kunnen nieuwe uitbraken worden verwacht. Het is dan ook zorgwekkend dat sommige landen niet beschikken over nationale laboratoriumreferentiecapaciteit voor mycologie of over informatie over kandidaat-azorggevallen op nationaal niveau”.

Candida auris kan invasieve infecties veroorzaken bij patiënten, vooral bij patiënten die lijden aan ernstige onderliggende ziekten en onderdrukte immuunsystemen. Candida auris kan weken overleven op oppervlakken en heeft speciale desinfectiemiddelen nodig, omdat sommige van de desinfectiemiddelen die vaak in ziekenhuizen worden gebruikt niet effectief zijn. De schimmel wordt geassocieerd met resistentie tegen fluconazool, een veel voorkomende schimmelwerende medicatie, en multidrug-resistente isolaten zijn ook geïdentificeerd.

Vroegtijdige opsporing van de schimmel is noodzakelijk om verdere gevallen en uitbraken te voorkomen. Voor de identificatie van Candida auris is echter een gespecialiseerde laboratoriummethodologie vereist, aangezien traditionele identificatiemethoden tot verkeerde identificatie kunnen leiden. Door een gebrek aan laboratoriumcapaciteit voor routinedetectie en surveillance in sommige EU/EER-landen kan de erkenning van de introductie van Candida auris in een gezondheidszorginstelling worden uitgesteld totdat de ziekte zich reeds heeft verspreid.

Het ECDC heeft op 23 april 2018 een snelle risicobeoordeling gepubliceerd met opties om de EU/EER-landen te helpen bij het nemen van maatregelen om de gesignaleerde risico’s te beperken, waaronder laboratoriumdetectie, maatregelen ter bestrijding van infecties en verbetering van de surveillance en de paraatheid.

Bron: ECDC

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed