“Europese studenten geneeskunde willen meer onderwijs antibioticagebruik”.

“De webgebaseerde enquête, ontwikkeld door de ESCMID Study Group for Antimicrobial Stewardship (ESGAP), had tot doel na te gaan in hoeverre de laatstejaarsstudenten zich voorbereid voelen om antibiotica voor te schrijven volgens algemeen aanvaarde principes van verstandig gebruik. Dit met de bedoeling gegevens te verstrekken ter ondersteuning van gerichte nationale en internationale verbeteringsinspanningen. De 47-item-vragenlijst bevatte vragen over demografie, paraatheid over 27 leerplanonderwerpen over verstandig antibioticagebruik en waargenomen behoefte aan verder onderwijs.

Per student is een paraatheidsscore berekend en op medisch en landelijk niveau zijn de gemiddelde scores vergeleken. Bovendien werden vergelijkingen gemaakt met gegevens op nationaal niveau over resistentie bij vier veel voorkomende bacteriële pathogenen.

Bron: CIDRAP

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed