Nieuwsbrief Antibioticaresistentie NL overheid

Met in het novembernummer aandacht voor onder meer de WHO World Antibiotic Awareness Week en hoe Nederland India helpt bij de uitwerking van een nationaal actieplan. Verder hoe GARDP – het Global Antibiotic Research and Development Partnership, bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Het ontwikkelen van nieuwe antibiotica is een van de belangrijke speerpunten voor de bestrijding van microbiële resistentie. De nieuwsbrief Antibioticaresistentie leest u hier.

 

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed