Nieuwe AMR Benchmark moedigt pharma aan tot R&D nieuwe geneesmiddelen, vaccins en diagnostica

De Antimicrobial Resistance (AMR) Benchmark, ontwikkeld door de Access to Medicine Foundation, gaat 30 farmaceutische bedrijven volgen op 15 criteria. De AMR Benchmark, die begin 2018 wordt gepubliceerd, laat zien hoe de bedrijven kunnen scoren op R&D activiteiten gericht tegen prioriteit pathogenen, toegang tot anti-microbiële middelen en productie van middelen in relatie tot de bijbehorende omgevingsrisico’s. The benchmark zet aan tot samenwerking van overheden en NGO’s met de farmaceutische bedrijven.

Farmaceutische bedrijven kunnen betrokkenheid tonen

Door de benchmark kunnen de farmaceutische bedrijven uiting geven aan hun betrokkenheid bij het wereldwijd tegengaan van AMR. De benchmark zal bijdragen aan de bewustwording van de belangrijke rol van de farmaceutische industrie hierbij. The AMR Benchmark hoopt uit te werken als incentive voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, vaccins en diagnostica. In samenhang met “push” incentives, die de ontwikkelingskosten beperken, en “pull” incentives, die de ontwikkeling van nieuwe producten tegen prioriteit pathogenen belonen, hoopt de AMR Benchmark bij te dragen aan de wereldwijde bestrijding van AMR.

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed