“Nieuwe online tool voor meten en controleren gebruik van antibiotica”

“Onderzoekers van de Universiteit van Nottingham hebben een nieuw hulpmiddel ontwikkeld om Britse dierenartsen en boeren te helpen het gebruik van antibiotica in hun melkvee te volgen en te verminderen om anti-microbiële resistentie (AMR) in de landbouwsector en daarbuiten te bestrijden. U kunt hier de nieuwe tool downloaden.

De nieuwe online tool is gebaseerd op de resultaten van een nieuw onderzoek van de Nottingham Vet School. Hieruit blijkt dat in 25% van de bedrijven 50% van de totale hoeveelheid gebruikte antibiotica wordt gebruikt voor antibiotica voetbaden. Daarmee zorgen deze voetbaden voor het grootste volume van de in de voedselketen verspreidde antibiotica. Het onderzoek is gepubliceerd in het Veterinary Record.

Pathogene bacteriële resistentie tegen antibiotica is een groeiend mondiaal probleem. Wereldwijd zetten wereldleiders aan tot maatregelen om het antibioticagebruik in de landbouw en de menselijke gezondheidszorg te verminderen.”

Bron: NewFood

Meer weten over AMR? Download flyer ‘AMR in één dag’_25 jan 2018

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed