European Health Parliament pakt AMR aan

Make Health Great Again. Dit is het leidende principe van het European Health Parliament (EHP), een platform van 55 jonge professionals / studenten die gericht zijn op het vormgeven van de toekomst van de gezondheidszorg in Europa. Gedurende 6 maanden (tot april 2018) hebben deelnemers de taak om aanbevelingen op te stellen voor beleidsmakers (waaronder het Europees Parlement en de Europese Commissie) en politieke oplossingen te ontwikkelen voor specifieke onderwerpen, waaronder antimicrobiële resistentie (AMR).

De AMR-commissie

De AMR-commissie brengt negen jonge professionals en twee studenten van Europese Colleges samen. Zij zijn allen werkzaam in de gezondheidssector en/of hebben een grote interesse in deze sector: van artsen en onderzoekers tot beleidsmedewerkers en public affairs-professionals in farmaceutische en medisch technologische bedrijven. De uiteenlopende pool van ervaringen is een belangrijke toegevoegde waarde om een ​​”One Health” -benadering voor AMR te benutten en om die uitdagingen te identificeren waarvoor waardevolle aanbevelingen kunnen worden opgesteld.

De AMR-commissie streeft ernaar dat haar aanbevelingen zo concreet en nuttig mogelijk zijn. Hiertoe heeft het de volgende actieterreinen geïdentificeerd:

  1. Bewustmaking, voorlichting, passend gebruik van antimicrobiële middelen
  2. Preventie, inclusief vaccinatie
  3. De milieudimensie van AMR
  4. Incentives en nieuwe bedrijfsmodellen voor R & D in nieuwe antibiotica, vaccins, alternatieven voor antibiotica en snelle diagnostiek

Gezien de complexe kwestie staat de AMR-commissie open voor input en feedback. Aarzel niet om opmerkingen en uw mening te sturen over het aanpakken van AMR … en blijf op de hoogte!

Twitter: #makehealthgreatagainhealthparl / Facebook: @healthparliament

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!