EU landen zouden monitoring AMR moeten harmoniseren

In recent onderzoek onder leiding van Andreas Voss (Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen) vergelijken Remco Schrijver (VetEffect, Bilthoven) en co-auteurs het toezicht op resistentie in vee en vlees in verschillende Europese landen. In de toezichthoudende programma’s van deze landen wordt gekeken naar de aanwezigheid van resistente micro-organismen en van resistentiegenen. De onderzoekers onderzochten of in deze programma’s ook voor de mens bedreigende bacteriën en resistentie-genen tegen humaan toegepaste antibiotica werden meegenomen. Het viel hen op dat de manier van testen van de resistentiegenen in de verschillende landen sterk uiteenloopt. Dit maakt het erg moeilijk om de bevindingen tussen de landen onderling te vergelijken en om de veterinaire risico’s te vertalen naar risico’s voor de mens. De monitoring van resistente bacteriën en van resistentiegenen in de verschillende Europese landen kan en moet geüniformeerd worden. Daarbij moeten ook mogelijk alarmerende resultaten zoals nieuw gevonden resistentiepatronen veel sneller worden gepubliceerd in beter toegankelijke Engelstalige rapporten. Daar kan dan veel sneller op worden gereageerd.

Verder lezen: zie artikel

Naar ander nieuws

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed