“ECDC-surveillancerapport: ICU’s blijvend veel last resistentie tegen antibiotica”

Volgens een vandaag verschenen surveillancerapport van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) blijft de last van antibioticaresistentie op de Europese intensivecareafdelingen (ICU’s) hoog.

Uit het verslag over zorginfecties (HAI’s) in ICU’s, gebaseerd op gegevens over 2016 van 1.159 ziekenhuizen en 1.451 ICU’s in 14 landen, bleek dat 30% van de Staphylococcus aureus isolaten resistent was tegen oxacilline, en dat resistentie tegen cefalosporines van de derde generatie werd gedetecteerd in 18,1% van de Escherichia coli-isolaten, 32,1% van de Enterobacter-isolaten en 37,8% van de Klebsiella-isolaten. Bovendien werd gemeld dat 10,7% van de Klebsiella-isolaten, 26,4% van de Pseudomonas aeruginosa-isolaten en 66,1% van de Acinetobacter Baumannii-isolaten resistent waren tegen carbapenem. Deze percentages zijn vergelijkbaar met het rapport over 2015.

“De hoge percentages van weerstand tegen carbapenems van P. aeruginosa, A. baumannii, en K. pneumoniae isolaten weerspiegelen de uitdagingen in de behandeling van ICU patiënten, een zeer kwetsbare patiëntenpopulatie. . . . Bovendien is de last van de hoge antimicrobiële resistentie in ICUs toe te schrijven aan de strengheid van de klinische voorwaarde van de patiënten, het frequente gebruik van antibiotica en de veranderende besmettingspreventie en controlepraktijken alduse de auteurs. “Het versterken van de praktijken voor infectiepreventie en -bestrijding en het toepassen van antimicrobieel rentmeesterschap zijn van essentieel belang voor het voorkomen van HAI’s en het tegengaan van het ontstaan en de verspreiding van antimicrobiële resistentie bij ICI’s.”.

In totaal bleek uit het rapport dat van de 151.709 patiënten die langer dan 2 dagen in een ICU verbleven, 12.735 patiënten (8,4%) ten minste één HAI hadden. De gemeenschappelijkste HAI was longontsteking, meldde in 6.3% van patiënten; de besmettingen van de bloedsomloop kwamen in 3.7% van patiënten voor, en 1.9% verworven urine tract besmettingen.

Bron: CIDRAP

 

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed