“Draagt anaërobe vergisting bij aan antibioticaresistentie?

” Nieuw onderzoek suggereert dat geavanceerde anaerobe vergisting en omgekeerde osmose filtratie in de landbouw zorgwekkende niveaus van antibiotica residuen achterlaat.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie: “Antibiotica zijn geneesmiddelen die gebruikt worden om bacteriële infecties te voorkomen en te behandelen. Antibioticaresistentie doet zich voor wanneer bacteriën veranderen als gevolg van het gebruik van deze geneesmiddelen.

Volgens de WHO is antibioticaresistentie een van de grootste bedreigingen voor de mondiale gezondheid, voedselzekerheid en ontwikkeling van vandaag. Het probleem doet zich ook voor in de landbouw. Wanneer landbouwers dierlijke mest hergebruiken als meststof of strooisel, kunnen sporen van antibiotica in het milieu terechtkomen, wat bijdraagt tot de opkomst van bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica.

Twee nieuwe studies van Diana Aga, PhD en Henry M. Woodburn, hoogleraar Chemie aan de universiteit van het Buffalo College of Arts and Sciences, toonden aan dat zowel geavanceerde AD als omgekeerde osmose filtratie niet volledig antibiotica uit mest verwijderen.

Daarnaast hebben de onderzoekers ook geconstateerd dat de vaste stof die vaak uit ruwe, natte mest wordt gefilterd voordat de behandelingstechnologieën worden toegepast, hogere concentraties antibiotica bevat dan onverwerkte mest. Dit materiaal komt vaak als strooisel of als meststof in het milieu terecht.

 

Bron: BioEnergy Insight

 

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed