WAAW quiz 2017 gewonnen door junior scientist TNO!

Deze week is de WHO World Antibiotic Awareness Week (WAAW). Bedoeld om het wereldwijde resistentieprobleem onder de aandacht te brengen. Wij brengen de WAAW naar u toe: elke dag een relevante vraag of stelling.

De stelling van dag 5 (17 november): 

Het Center for Antimicrobial Research (CARES), verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden, richt zich onder meer op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe antibiotica uit bodembacteriën: deze bodembacteriën produceren metabolieten (‘tussen- of eindproducten’) met mogelijk een antimicrobiële werking. Een bekend voorbeeld is teixobactin. Dit betekent dus dat (bodem)bacteriën stoffen produceren die weer andere bacteriën bestrijden.

JUIST of ONJUIST? Het antwoord moet zijn: JUIST

Mail uw antwoord en ding mee naar deze fles Pannier champagne en kosteloze deelname aan de 3 modules van de cursus Microbiële Resistentie . Te verloten onder diegenen die op alle 5 vragen het juiste antwoord weten. Reageren op onderstaande eerdere vragen en stellingen is mogelijk tot en met vrijdag 17 november. Uitslag maandag 20 november!

De stelling van dag 4 (16 november):

In de veehouderij mag alléén een dierenarts antibiotica voorschrijven en toedienen. Daartoe dient deze dierenarts éérst het bedrijf grondig te inspecteren en te beoordelen. Alleen als het bedrijf voldoet aan de voorwaarden kan de dierenarts het noodzakelijk geachte antibioticum voorschrijven voor profylactisch en/of therapeutisch gebruik. Dit ter deskundige beoordeling van de dierenarts.

JUIST of ONJUIST? Het antwoord moet zijn: ONJUIST (profylactisch gebruik van antibiotica in de veehouderij is niet toegestaan)

De stelling van dag 3 (15 november):

Water (denk aan afval-, oppervlakte-, zwem- en sproeiwater) draagt bij aan de verspreiding van resistentie in het milieu door toedoen van antibioticaresistente bacteriën, antibioticaresistentie genen en residuen (restanten) van antibiotica.

JUIST of ONJUIST? Het antwoord moet zijn: JUIST

De stelling van dag 2 (14 november):

Het is algemeen bekend dat bacteriën resistent kunnen worden tegen antibiotica. Ook virussen, schimmels en parasieten kunnen resistent worden tegen de hiervoor gebruikte (antivirale-, antischimmel- en antiparasitaire) middelen.

JUIST of ONJUIST? Het antwoord moet zijn: JUIST

De stelling van dag 1 (13 november):

Antibiotica bestrijden infecties van bacteriën en virussen

Juist of onjuist? Het antwoord moet zijn: ONJUIST (virussen kunnen niet worden bestreden met antibiotica)

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!
Popup Plugin