BEAM Alliance versterkt SME onderzoek nieuwe AMR producten!

De BEAM Alliance (Biotech companies in Europe combating AntiMicrobial Resistance; 2015) is een internationaal netwerk van zo’n 40 SME biofarma bedrijven die innovatieve producten ontwikkelen ter bestrijding van antibioticumresistente pathogenen. De BEAM Alliance versterkt innovatie in AMR onderzoek door onder meer:

  • de leden een stem te geven bij nieuw Europees AMR beleid
  • samen te werken met EU e.a. organisaties die AMR terugdringen
  • nieuwe, gedurfde incentives voor te stellen om innovatie te stimuleren

In de afgelopen 2 jaar is de BEAM Alliance uitgegroeid tot het aanspreekpunt voor Europese biopharma SME bedrijven met innovatieve producten ter bestrijding van AMR. Meer informatie over BEAM vindt u hier.

De BEAM Alliance heeft in november in een bijzonder Position Paper wereldwijd aandacht gevraagd voor het enorme belang van SME-gedreven innovatie voor het weer gevuld krijgen van de pijplijn voor nieuwe en veelbelovende anti-microbiële producten.

In Nederland zijn Karveel Pharmaceuticals en Madam Therapeutics lid van de BEAM Alliance.

Naar ander nieuws

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!
Popup Plugin