“Antimicrobiële consumptie en resistentie bij volwassen ziekenhuispatiënten in 53 landen: resultaten van een wereldwijd puntprevalentieonderzoek via internet”

“De Global-PPS voor 2015 omvatte gegevens over volwassenen uit 303 ziekenhuizen in 53 landen, waaronder acht lagere en middeninkomenslanden en zeventien hogere en middeninkomenslanden. 86 776 ziekenhuispatiënten werden opgenomen in 3315 volwassen afdelingen, waarvan 29 891 (34.4%) ten minste één antimicrobiële stof kregen. Er zijn 41 213 antimicrobiële voorschriften uitgevaardigd, waarvan 36 792 (89.3%) antibacteriële stoffen voor systemisch gebruik. De drie antibiotica die wereldwijd het meest worden voorgeschreven waren penicilline met β-lactamaseremmers, cefalosporins van de derde generatie, en fluoroquinolones. Carbapenproducten werden het vaakst voorgeschreven in Latijns-Amerika en in West- en Centraal-Azië. Van de patiënten die ten minste één antimicrobiële behandeling kregen, kregen 5926 (19.8%) een gerichte antibacteriële behandeling voor systemisch gebruik, en 1769 (5.9%) een behandeling die gericht was op ten minste één multidrugresistent organisme. De frequentie van zorginfecties was het hoogst in Latijns-Amerika (1518 [11.9%]) en Oost- en Zuid-Azië (5363 [10.1%]). In totaal werd de reden voor de behandeling geregistreerd in 31 694 (76.9%) van de antimicrobiële voorschriften, en een stop- of herzieningsdatum in 15 778 (38.3%). Lokale antibioticarichtlijnen ontbraken voor 7050 (19.2%) van de 36 792 antibioticarecepten en de naleving van de richtlijnen was 77.4%.

De Global-PPS heeft aangetoond dat wereldwijd toezicht kan worden uitgevoerd met vrijwillige deelname. Het verstrekte kwantificeerbare maatregelen om de hoeveelheid en de kwaliteit van het voorschrijven van antibiotica en de resistentie bij ziekenhuispatiënten wereldwijd te beoordelen en te vergelijken. Deze gegevens zullen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het voorschrijven van antibiotica door middel van veranderingen in onderwijs en praktijk, met name in landen met een laag inkomen en middeninkomenslanden die niet over instrumenten beschikken om het voorschrijven van antibiotica in ziekenhuizen te controleren.

Financiering: bioMérieux

Bron: The Lancet Global Health

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed