“Willekeurig gebruik antimicrobials in kleinschalige varkenshouderijen lage- en middeninkomen landen”

“De toediening van antimicrobiële stoffen aan voedselproducerende dieren wordt beschouwd als een belangrijke bijdrage tot het ontstaan van resistentie bij bacteriën wereldwijd. Er zijn echter weinig gegevens beschikbaar over het mondiale antimicrobiële gebruik en de resistentie (AMR) bij vee, met name uit lage- en middeninkomenslanden.

Het wijdverbreide en willekeurige gebruik van antimicrobiële stoffen in de varkenshouderij in Cambodja is zeer zorgwekkend. In het algemeen waren de landbouwers zich weinig bewust van de risico’s en gevolgen van antimicrobieel gebruik en AMR. De in deze studie gepresenteerde resultaten bevestigen de hypothese dat het niet-ritoriale gebruik van antimicrobiële stoffen leidt tot een hogere prevalentie van AMR en onderstrepen de noodzaak van professionele diergezondheidssystemen die een medisch rationeel gebruik van antimicrobiële stoffen in opkomende economieën zoals Cambodja impliceren.

Bron: Antimicrobial Resistance and Infection Control

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed