“Antibioticaresistentie veroorzaakt door kleine hoeveelheden antibiotica”.

“Antibiotica-resistente bacteriën zijn een groeiend probleem in de gezondheidszorg wereldwijd. Om verdere ontwikkeling van resistentie te voorkomen is het belangrijk te begrijpen waar en hoe antibioticaresistentie bij bacteriën ontstaat. Nieuw onderzoek van de Universiteit van Uppsala toont aan dat lage concentraties antibiotica kunnen leiden tot een hoge antibioticaresistentie bij bacteriën.

In deze studie, gepubliceerd in Nature Communications, hebben de onderzoekers onderzocht hoe langdurige blootstelling aan lage niveaus van antibiotica bijdraagt aan de ontwikkeling van bacteriële antibioticaresistentie. Tijdens een antibioticabehandeling wordt een groot deel van de antibioticadosis in ongewijzigde, actieve vorm uitgescheiden in de urine en kan zich vervolgens in het afvalwater verspreiden in waterlopen, meren en de bodem. Bijgevolg kunnen deze milieu’s lage niveaus van antibiotica bevatten. In sommige delen van de wereld worden grote hoeveelheden antibiotica gebruikt in de vleesproductie en aquacultuur, waarbij lage doses antibiotica worden toegevoegd aan het diervoeder om de dieren sneller te laten groeien. Dit betekent dat de bacteriën in hun darmen lange tijd aan lage niveaus van antibiotica worden blootgesteld, en deze bacteriën kunnen mensen dan via voedsel besmetten.

Bron: Fys.org

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!
Popup Plugin