“Antibiotica worden binnenkort beperkt voor Canadese boeren”

“In een poging de groeiende antimicrobiële resistentie in te dammen, heeft Health Canada de regels rond het toedienen van medicijnen aan landbouwhuisdieren aangescherpt.

Veehouders in Canada worden aangespoord om nauwer met hun dierenarts samen te werken voor de aanstaande veranderingen van de wijze waarop boeren antibiotica mogen toedienen aan dieren. Vanaf december 2018 zullen honderden gewone veterinaire antibiotica alleen op recept mogen worden toegediend. Zo’n recept mag alleen worden uitgegeven door een dierenarts die een actieve relatie heeft met de betreffende veehouder. De dierenarts moet de werkwijzen van de boer dus kennen.

Deze verandering, die is opgelegd door Health Canada in juli 2017, is onderdeel van een poging om de groeiende antibioticaresistentie te beteugelen. Antibioticaresistentie is een probleem dat al 50.000 levens per jaar claimt in de Verenigde Staten en Europa. Een Britse studie, geciteerd door Maryn McKenna in haar boek, Superbug, schat dat, tenzij we het antibioticagebruik in 2050 onder controle krijgen, het dodental meer zal zijn dan 10 miljoen mensen per jaar.

Tot nu toe werden antibiotica in veel landen roekeloos gebruikt door de veehouderij. Tachtig procent van de antibiotica in de wereld gaat naar dieren, waarvan er veel preventief worden gebruikt. Dit betekent dat de dieren niet noodzakelijk ziek hoeven te zijn; de antibiotica worden gedoseerd om het uitbreken van een ziekte te voorkomen.

Een veterinair professor van de Universiteit van Guelph zei in een interview op 4 januari met CBC Radio dat 80 procent van de antibiotica die momenteel in Canada worden gebruikt, niet is voorgeschreven.”

Bron: Treehugger

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed