“Deskundigen schetsen universeel kader stewartship programma’s”

“Een internationaal team van deskundigen heeft een lijst met kernelementen en checklist-items opgesteld om ziekenhuizen over de hele wereld te helpen antimicrobiële geneesmiddelen verantwoordelijker te gebruiken.

De kernelementen, die gisteren in Klinische Microbiologie en Infectie werden gepubliceerd, hebben tot doel de essentiële en minimumstandaarden te definiëren voor antimicrobiële stewardship programma’s (ASP’s) in ziekenhuizen in zowel hoge als lage-inkomenslanden. Hoewel groepen in de Verenigde Staten en andere landen met een hoog inkomen dergelijke normen hebben ontwikkeld, is dit de eerste poging om een universeel ASP-kader te ontwikkelen “dat relevant zou kunnen zijn in een context die rijk is aan hulpbronnen en in een context die beperkt is tot hulpbronnen”, schrijven de auteurs van het artikel.

ASP’s willen het gebruik van antimicrobiële stoffen in ziekenhuizen optimaliseren door gecoördineerde interventies die erop gericht zijn patiënten te voorzien van het juiste geneesmiddel, op het juiste moment, in de juiste dosis en voor de juiste duur. Zij worden beschouwd als een essentieel mechanisme om antimicrobiële resistentie terug te dringen.”

Bron: CIDRAP

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!
WordPress PopUp Plugin