“Antibioticaresiduen bestand tegen verwerking landbouwafval”

“Elk jaar kopen boeren in de V.S. tientallen miljoenen kilo’s antibiotica die zijn goedgekeurd voor gebruik in koeien, varkens, kippen en ander vee. Wanneer landbouwers de dierlijke mest hergebruiken als mest of strooisel, logen sporen van de geneesmiddelen uit in het milieu, wat de vrees doet rijzen dat de landbouw bijdraagt tot de opkomst van bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Nieuw onderzoek levert moeizame inzichten op met betrekking tot de omvang van dit probleem.

Volgens een paar nieuwe studies onder leiding van Diana Aga, PhD, Henry M. Woodburn Professor of Chemistry aan de universiteit van het Buffalo College of Arts and Sciences, worden antibiotica niet volledig uit mest verwijderd door twee van de meest geavanceerde afvalverwerkingssystemen die momenteel op boerderijen beschikbaar zijn.

Bron: Infection Control Today

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!
Popup Plugin