“Longitudinale beoordeling MDRO’s bij pas toegelaten verpleeghuispatiënten”

“Verpleegtehuispatiënten met een kort verblijf vertonen een hoge prevalentie van MDRO’s op het moment van opname en bij ontslag, Zij kunnen dienen als reservoir voor de verspreiding van MDRO’s in andere zorginstellingen. Toekomstige maatregelen om MDRO’s terug te dringen moeten specifiek op deze bevolking gericht zijn.

De verspreiding van multidrugresistente organismen (MDRO’s) is een wereldwijd probleem en veel over de overdracht in de gezondheidszorgstelsels is nog onbekend. Om het aantal ziekenhuisopnames te verminderen, nemen verpleegkundige instellingen steeds meer postacute populaties voor hun rekening. In het onderzoek is gekeken naar de prevalentie van MDRO-kolonisatie bij verpleegtehuispatiënten bij inschrijving en ontslag uit het verpleegtehuis, risicofactoren voor kolonisatie, en de mate van verwerving van MDRO’s tijdens het verblijf.”.

Bron: Oxford Academic CID

 

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!
Popup Plugin