“Globale prognose van AMR bij invasieve isolaten van E. coli en K. pneumoniae”.

“Doelstellingen: Projecteren van toekomstige antimicrobiële resistentie (AMR) in Escherichia coli en Klebsiella pneumoniae.

Methoden: Gemengde lineaire modellen werden geconstrueerd uit een steekproef van landen met AMR-gegevens in de ResistanceMap-database. Voor landen zonder AMR-gegevens is gebruik gemaakt van inverse waarschijnlijkheidswegingsmethoden.

Resultaten: De geschatte prevalentie van AMR in 2015 was 64,5% (95% betrouwbaarheidsinterval (CI) 42-87%) voor cefalosporine-resistente (3GCR) Escherichia coli van de derde generatie. Verder 8% (95% CI 1,8-9,7%) voor carbapenemresistente (CR) E. coli, 66,9% (95% CI 47,1-86,8%) voor 3GCR Klebsiella pneumoniae, en 23,4% (95% CI 7,4-39,4%) voor CR K. pneumoniae. De voorspelde AMR-prevalentie in 2030 was 77% (95% CI 55-99,1%) voor 3GCR E. coli, 11,8% (95% CI 3,7-19,9%) voor CR E. coli, 58,2% (95% CI 50,2-66,1%) voor 3GCR K. pneumoniae en 52,8% (95% CI 16,3-89,3%) voor CR K. pneumoniae.

Conclusies: De modellen suggereren dat cefalosporines en carbapenems van de derde generatie in de meeste delen van de wereld in 2030 ondoeltreffend zouden kunnen zijn tegen een aanzienlijk deel van de infecties met E. coli en K. pneumoniae. Dit ondersteunt de noodzaak om prioriteit te geven aan onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe antibiotica voor resistente Enterobacteriaceae.”

Bron: Universiteit van Strathclyde

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed