“Genomische analyse Pan-Resistent Isolaat van K. pneumoniae, USA 2016”.

“Antimicrobiële resistentie vormt wereldwijd een bedreiging voor de volksgezondheid en leidt alleen al in de Verenigde Staten tot naar schatting 23 000 sterfgevallen per jaar. Hier rapporteren we de genomische karakterisatie van een ongewone Klebsiella pneumoniae die werd geïsoleerd uit een Amerikaanse patiënt en niet gevoelig is voor alle 26 geteste antibiotica.

Het isolaat herbergt vier bekende bèta-lactamasegenen, waaronder plasmidegemedieerde blaNDM-1 en blaCMY-6, alsook chromosomale blaCTX-M-15 en blaSHV-28, die verantwoordelijk zijn voor de resistentie tegen alle geteste bèta-lactams. Daarnaast zijn bij sequentieanalyse mechanismen geïdentificeerd die alle andere gerapporteerde resultaten van niet-gevoeligheid kunnen verklaren, waaronder de niet-gevoeligheid voor colistine, tigecycline en chlooramfenicol. Twee plasmiden, IncA/C2 en IncFIB, waren nauw verwant met mobiele elementen die eerder werden beschreven en geïsoleerd uit Gram-negatieve bacteriën uit China, Nepal, India, de Verenigde Staten en Kenia, wat wijst op mogelijke oorsprong van het isolaat en de plasmiden.

Dit is één van de eerste K. pneumoniae isolaten in de Verenigde Staten die aan het Centre for Disease Control and Prevention (CDC) zijn gemeld als ongevoelig voor alle geteste geneesmiddelen, met inbegrip van alle beta-lactams, colistine en tigecycline.

Bron: American Society for Microbiology

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!
WordPress PopUp Plugin