“Samenwerking UK-China om AMR aan te pakken”

“Het Department of Health and Social Care (DHSC) werkt samen met Innovate UK om tot 10 miljoen pond officiële ontwikkelingshulp (ODA) te investeren. Dit zal gebeuren in het kader van bilaterale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O-projecten) tussen het VK en China. De financiering zal gericht zijn op de toenemende dreiging van antimicrobiële resistentie (AMR).

Deze wedstrijd heeft betrekking op innoverende projecten die de ontwikkeling en, in voorkomend geval, de klinische evaluatie van nieuwe producten of diensten ondersteunen. Deze producten of diensten moeten van waarde zijn bij het aanpakken van de dreiging van AMR. Het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie (MoST) zal tot 60 miljoen RMB investeren om de Chinese partners te financieren.

Aanvragers uit het Verenigd Koninkrijk moeten aantonen dat projecten in de eerste plaats en rechtstreeks relevant zijn voor de behoeften van mensen in landen met een laag of gemiddeld inkomen (LMIC’s), waaronder China, zoals gedefinieerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het voorgestelde project moet duidelijke economische en maatschappelijke voordelen opleveren voor de LMIC’s.”.

Bron: Innovate UK

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed