“Belanghebbenden bij inperking AMR door voedsel overgedragen ziekteverwekkers (Canada)”.

“Antimicrobiële resistentie (AMR) is een belangrijk volksgezondheidsvraagstuk dat betrekking heeft op de onderlinge relaties tussen mensen, dieren en het milieu. Van oudsher zijn bij interdisciplinaire inspanningen om AMR in de voedselketen tegen te gaan, belanghebbenden op het gebied van de volksgezondheid, de menselijke en diergeneeskunde en de landbouw betrokken. Ons doel was om een meer divers scala van belanghebbenden te identificeren, naast degenen die traditioneel betrokken zijn bij AMR mitigatie-inspanningen, via het schetsen van zowel proximale en distale factoren die van invloed zijn of beïnvloed door, gebruik en weerstand langs de Canadese voedselketen.

We hebben verschillende belanghebbenden geïdentificeerd die van oudsher niet bij de volksgezondheid betrokken zijn wanneer ze werken om AMR in de voedselketen te verminderen. Hieronder zijn belanghebbenden die in het algemeen werkzaam zijn op het gebied van voeding (bv. voeding, voedselzekerheid, internationale markteconomen) en gezondheid (bv. gezondheidscommunicatie, programma-evaluatie), maar ook op uiteenlopende gebieden zoals recht, politiek, demografie, onderwijs en sociale innovatie. Deze bevindingen kunnen onderzoekers en beleidsmakers die zich bezighouden met AMR in de voedselketen helpen om verder te gaan dan het betrekken van de ‘traditionele’ belanghebbenden in de agrovoedingssector (bv. dierenartsen en boeren). Ook onderzoekers en beleidsmakers uit de hier geïdentificeerde bredere domeinen kunnen als potentiële belanghebbenden worden betrokken bij de inspanningen om AMR te verminderen”.

Bron: BMC Research Notes

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!
Popup Plugin