“Afrikaanse Academie van wetenschappen en Zuid-Afrikaanse Raad voor medisch onderzoek pakken AMR in Afrika aan”

“De Afrikaanse Academie van Wetenschappen (AAS) en de Zuid-Afrikaanse Raad voor Medisch Onderzoek (SAMRC) hebben vandaag een investering van $ 2 miljoen aangekondigd om onderzoek te financieren naar het begrijpen van de last van anti-microbiële resistentie (AMR) in Afrika en om relevante technologieën en producten te ontwikkelen om de AMR-uitdaging aan te pakken.

AMR maakt sommige antibiotica in wezen ineffectief en draagt jaarlijks wereldwijd bij aan 700.000 sterfgevallen. Hoewel in Afrika resistentie tegen algemeen voorgeschreven antibiotica is vastgesteld, is de volledige omvang van de last nog niet duidelijk. Dit omdat 40% van de Afrikaanse landen niet over voldoende gegevens over AMR beschikt.

“Antimicrobiële resistentie zal de hoge ziektelast in Afrika waarschijnlijk verergeren en vereist daarom dat we ons inzicht vergroten om adaptief en responsief te zijn,” zegt AESA-directeur Prof Tom Kariuki.

De financiering voor projecten wordt beschikbaar gesteld in samenwerking met de Bill & Melinda Gates Foundation en via de programma’s Grand Challenges Africa en Grand Challenges South Africa, die zijn opgezet om wetenschappelijke doorbraken te katalyseren en lokale oplossingen te vinden om de urgente problemen van Afrika op te lossen. De AAS en de SAMRC hebben in 2016 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend en dit is de tweede oproep tot het indienen van voorstellen van de partners onder de paraplu Grand Challenges.

Bron: EASA

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!
Popup Plugin