“Wereldwijde consumptie van antibiotica stijgt enorm”

“Ondanks de dreiging van een wereldwijde gezondheidscrisis op het gebied van antibioticaresistentie is het wereldwijde gebruik van antibiotica tussen 2000 en 2015 met 39% gestegen. Dit vooral door een dramatische stijging in landen met lage en middeninkomens (LMIC’s).

Dit volgens een nieuwe studie in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), die hety humaan antibioticagebruik in 76 landen analyseerde.

Uit de studie bleek dat het antibioticagebruik tussen 2000 en 2015 wereldwijd is toegenomen van 11,3 tot 15,7 vastgestelde dagelijkse doses (DDD’s) per 1000 inwoners per dag.

Deze studie, de meest uitgebreide beoordeling van globale trends tot nu toe, werd uitgevoerd door onderzoekers van het Center for Disease Dynamics, Economics & Policy (CDDEP), de Princeton University, ETH Zürich en de Universiteit Antwerpen.

Antibioticaresistentie is een wereldwijd gezondheidsprobleem; als het zich op één plaats voordoet, verspreidt het zich snel naar andere delen van de wereld. De studie onderstreept de noodzaak van een consistente wereldwijde surveillance van antibioticaresistentie en beleid om onnodig antibioticagebruik te beperken.

Bron: Ehealthnews

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed