“Wereldwijde verspreiding gemobiliseerde colistine-resistentiegen mcr-1”

“Colistine is een van de weinige beschikbare geneesmiddelen voor de behandeling van infecties veroorzaakt door carbapenem-resistente Enterobacteriaceae. Als zodanig vormt de recente plasmide-gemedieerde verspreiding van het colistine resistentiegen mcr-1 een aanzienlijke bedreiging voor de volksgezondheid. Deze vereist wereldwijde monitoring en toezicht.

Hier karakteriseren we de wereldwijde distributie van mcr-1 met behulp van een dataset van 457 mcr-1-positieve sequenced isolaten. We vinden mcr-1 in verschillende plasmidetypes, maar identificeren een directe achtergrond die gemeenschappelijk is voor alle mcr-1-sequenties. Onze analyses tonen aan dat alle mcr-1 genen in omloop afkomstig zijn van dezelfde initiële mobilisatie van mcr-1 door een ISApl1-transposon in het midden van de jaren 2000 (2002-2008; 95% hoogste posterior dichtheid), gevolgd door een sterke demografische expansie, die leidde tot de huidige wereldwijde distributie.

Onze resultaten bieden de eerste systematische fylogenetische analyse van het ontstaan en de verspreiding van mcr-1, en benadrukken het belang van het begrijpen van de beweging van antibioticaresistentiegenen over meerdere niveaus van genomische organisatie.”

Bron: Nature Communications

 

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!
Popup Plugin