“MRSA-drugsmarkt groeit naar een waarde van US$ 3.908,2 miljoen eind 2025”

“De wereldwijde methicillineresistente Staphylococcus Aureus (MRSA) Drugsmarkt werd in 2016 geschat op ongeveer US$ 2,9 miljard. Deze zal naar verwachting een cumulatieve jaarlijkse groei (CAGR) van meer dan 3 laten zien van 2% van 2017 tot 2025. Dit volgens een nieuw rapport gepubliceerd door Transparency Market Research getiteld “Methicilline-resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) Drugsmarkt – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2017-2025″.

In het rapport wordt gesuggereerd dat de stijgende incidentie van de ontwikkeling van antibiotica-resistente stammen onder alle leeftijdsgroepen de vraag naar MRSA-geneesmiddelen de komende jaren (2017 tot 2025) zal doen toenemen. Naarmate belangrijke spelers nieuwe anti-MRSA-agentia introduceren in ontwikkelde markten als Noord-Amerika en Europa, zullen deze regio’s waarschijnlijk een dominerend aandeel hebben in de wereldwijde markt voor MRSA-geneesmiddelen. Een gevestigde aanwezigheid, brede distributienetwerken van belangrijke spelers en een groeiende marktpenetratie van opkomende spelers zullen de groei van de markt voor MRSA-geneesmiddelen in Azië en de Stille Oceaan tussen 2017 en 2025 waarschijnlijk stimuleren met een CAGR van ongeveer 3,7%.”

Bron: Pharmatech

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed