“Gilead UK and Ireland Invasive Fungal Disease Fellowship Programme 2018”

“Er kunnen aanvragen worden ingediend voor het Fellowship Programme van Gilead UK en Ierland. Voor 2018 nodigt de Invasive Fungal Disease Grant uit tot het indienen van aanvragen door gezondheidszorg- of aanverwante professionals die op zoek zijn naar financiering voor een project dat aan de volgende criteria voldoet:

Antischimmel stewardship en/of audit projecten die tot doel hebben de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg te verbeteren door één of meerdere van de volgende factoren te onderzoeken:

o Antifungal resistentie

o Doorbraken van schimmelinfecties, inclusief incidentie, risicofactoren, risicogroepen en beheerstrategieën

o Optimalisatie van het schimmeldodend gebruik en het voorkomen van onnodige blootstelling (eventueel door toepassing of gebruik van de juiste diagnostiek en/of stringent protocolmanagement)

o Ontwikkeling van start- en stop-criteria voor schimmelwerende therapie

o Adequate sequentiebepaling van antivirale middelen.

Projecten die buiten dit bereik vallen, maar die een klinische meerwaarde hebben of die een gebied onderzoeken waar in de mycologie nog niet in een behoefte wordt voorzien, kunnen ook worden ingediend en zullen op hun merites worden beoordeeld.”

Bron: BSAC

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed