“Klinische casus challenge diagnostiek en AMR”

“Sommige medische scholen vertonen hiaten in de inhoud van diagnostiek en antimicrobiële resistentie (AMR). Wij stellen een nieuwe uitdaging voor om diagnostische en AMR klinische casussen aan te trekken via een wereldwijde oproep tot deelname. Diagnostiek is laboratoriumonderzoek om klinisch management te ondersteunen en/of behandelingsbeslissingen te begeleiden. Het doel van de uitdaging is om geneeskundestudenten, stagiairs, artsen, en anderen aan te moedigen om klinische gevallen te verzamelen of te schrijven die in medisch onderwijs zouden kunnen worden gebruikt en online kunnen worden gedeeld. De uitdaging heeft twee soorten klinische gevallen: originele gevallen die specifiek voor de wedstrijd worden geschreven en niet eerder zijn gepubliceerd; aangepaste gevallen die elders zijn gepubliceerd en voor medisch onderwijsgebruik zijn aangepast.

Richtlijnen voor het indienen van voorstellen worden beschreven. De uiterste datum voor het indienen is 1 mei 2018. Het International Diagnostics Centre aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine is de belangrijkste organisator van deze wedstrijd. Stuur ons uw klinische casus!”

Bron: International Diagnostics Centre at the London School of Hygiene and Tropical Medicine

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!
Popup Plugin