“IRIS standaardiseert infectiebestrijding en gebruik antimicrobials”

“Infectiebeheersing vereist gebruikersvriendelijke gestandaardiseerde instrumenten om de naleving van richtlijnen te meten en gerichte verbeteracties uit te voeren. Een nieuw instrument meet de kwaliteit van infectiebeheersing en antimicrobieel gebruik: de Infectie Risico Scan (IRIS). Het instrument is toegepast in een ziekenhuis, meerdere verpleeghuizen en een revalidatiekliniek in Nederland.

Het IRIS bestaat uit een reeks objectieve reproduceerbare metingen, waarbij patiënt- en gezondheidsgerelateerde variabelen worden gecombineerd, zoals: naleving van de handhygiëne, milieuverontreiniging door middel van ATP-metingen, prevalentie van resistente micro-organismen door actieve screening, beschikbaarheid van infectiebeheersingsvoorwaarden, persoonlijke hygiëne van gezondheidswerkers, passend gebruik van medische hulpmiddelen voor inwonende patiënten en passend gebruik van antimicrobiële stoffen. De resultaten worden gevisualiseerd in een spinnenplot met behulp van verkeerslichtkleuren om de interpretatie te vergemakkelijken.

IRIS leverde binnen het ziekenhuis afdelingspecifieke resultaten op die de basis vormden voor gerichte verbeteringsprogramma’s met meetbare verbeteringen tot gevolg. De bundelaanpak en visualisatie van IRIS maakt het een nuttig hulpmiddel voor infectiepreventie dat standaardisatie en transparantie biedt. Gerichte interventies kunnen worden gestart op basis van de resultaten van het verbeterplan en herhaalde IRIS kan het effect van interventies aantonen. Zo kan een kwaliteitscontrolecyclus met continue verbetering worden bereikt.”

Bron: Antimicrobial Resistance & Infection Control

 

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed