“OneHealth problemen bij bestrijding AMR in lage/middeninkomen landen”

“Antibiotica misbruik in lage- en middeninkomen landen (LMIC’ s) draagt bij aan de ontwikkeling van antibioticaresistentie die wereldwijd verspreid kan worden. Er zijn eerder specifieke strategieën voor LMIC’s voorgesteld die erop gericht zijn het gebruik van antibiotica door mensen te verminderen, maar tegelijkertijd de toegang tot antibiotica te verbeteren. De meeste benaderingen tot nu toe hebben echter geen rekening gehouden met het toenemende effect van dierlijke en ecologische reservoirs van antibioticaresistentie. Deze dreigen de antibioticaresistentiecrisis in de LMIC’s te verergeren. In de huidige strategieën wordt met name geen prioriteit gegeven aan de effecten van het toenemend gebruik van antibiotica voor de productie van dieren en aquacultuur, de ontoereikende voedselveiligheid en de grootschalige milieuvervuiling. De auteurs stellen nieuwe benaderingen voor om de nieuwe uitdagingen op het gebied van OneHealth aan te pakken”.

Bron en verder lezen: Klinische infectieziekten.

 

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed