“Genomische analyse van antibiotica resistente bacteriën”

“Methicillineresistente Staphylococcus aureus, ook bekend als MRSA, is een antibiotica-resistente bacterie die jaarlijks ongeveer 90.000 mensen in de Verenigde Staten infecteert. De resistentie van deze bacteriën tegen veel gangbare geneesmiddelen, waaronder penicilline, maakt het een toenemende bedreiging voor de volksgezondheid, maar ons inzicht in MRSA op genetisch niveau is beperkt. Om deze kloof te overbruggen, hebben wetenschappers aan de Universiteit van San Diego en Korea Advanced Institution of Science and Technology het transcriptome (de totale mRNA) van een cel in een bijzonder dodelijke stam van MRSA bekend als USA300 gesequenced.

De wetenschappers identificeerden een totaal van 1.861 transcriptiestartsites in het genoom. Dit zijn sites in het DNA waar de transcriptie van een gen begint. Daarnaast bleken meer dan 200 genen geassocieerd te zijn met één of meer van deze transcriptie startplaatsen. Dit betekent dat het mogelijk is om deze genen op meer dan één manier uit te schakelen. Dit suggereert dat MRSA een bijzonder complex genreguleringssysteem heeft”.

Bron: Young Investigators Review

Meer informatie over AMR? Neem deel aan onze AMR trainingen!

 

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed