“E. coli bij konijnen China zeer vaak resistent tegen antimicrobiële middelen”

“De bevindingen van onderzoek tonen de moleculaire karakterisering van antimicrobiële resistentie in Escherichia coli van konijnenkwekerijen in Tai’an, China.

De konijnen in boerderijen zijn verontreinigd met MDR E. coli, die afkomstig kunnen zijn van boerderijen verderop in de voedselketen of van horizontale vervuiling. De hoge detectiepercentages van MDR E. coli, klasse I-integronen en antibioticaresistentiegenen geven aan dat maatregelen moeten worden genomen om de schade voor de volksgezondheid te beperken. Voorbeelden zijn het redelijke gebruik van antimicrobiële stoffen in de veehouderij en het ruimen van de reservoirs van ziekteverwekkers van het slachtproces. ”

Bron: Biomed Research International

Meer informatie over AMR? Woon een van onze AMR-trainingscursussen bij!

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed