“Antimicrobiële resistentie bij zoönosen nog steeds hoog in mensen, dieren en voedsel aldus ECDC en EFSA”

“Bacteriën van mensen en dieren blijven resistent tegen antimicrobiële middelen volgens een nieuw rapport dat 27 februari is gepubliceerd door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Het rapport belicht enkele nieuwe problemen en bevestigt antimicrobiële resistentie als een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid, vooral door het verminderen van de effectiviteit van behandelingsopties.

Vytenis Andriukaitis, Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, bevestigde zijn engagement om AMR aan te pakken: “Niveaus van antimicrobiële resistentie verschillen nog steeds aanzienlijk van het ene EU-land tot het andere. Om de strijd te winnen, moeten we onze inspanningen bundelen en strikte beleidslijnen invoeren voor het gebruik van antibiotica in verschillende sectoren. Het is van vitaal belang dat we allemaal ons engagement om antimicrobiële resistentie te bestrijden, hernieuwen en ons concentreren op de belangrijkste gebieden die zijn uiteengezet in het EU One Health Action Plan tegen antimicrobiële resistentie. ”

Bron: EFSA

Meer informatie over AMR? Woon een van onze AMR-trainingscursussen bij!

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed