“Resistente gonorroe in Australië bijna verdrievoudigd”

De Australische Commissie voor Veiligheid en Kwaliteit in de Gezondheidszorg zegt dat de bijna verdrievoudiging van antibioticaresistente gonorroe-percentages de wereldwijde bezorgdheid over de verspreiding van deze en andere soorten gevaarlijke, medicijnresistente bacteriën belicht.

In het laatste halfjaarlijkse rapport van het National Alert System for Critical Antimicrobial Resistance (CARAlert) zijn 742 meldingen van kritisch resistente bacteriën in het systeem aangetroffen in de periode van 1 april tot 30 september 2017. Hierbij is een toename van 75% in de 423 gevallen die in dezelfde melding zijn gemeld in de periode een jaar eerder. De stijging werd grotendeels veroorzaakt door een sprong in het aantal meldingen van gonorroe die resistentie tegen azithromycine vertoonden. Rapporten van deze stam van gonorroe namen met 182% toe in dezelfde periode, van 121 tot 342.

Bron: AJP.com.au

Meer informatie over AMR? Woon een van onze speciale AMR-trainingen bij!

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed