“Bewustzijn en kennis over antibioticagebruik en -bestendigheid onder studenten Northern Border University Saoedi-Arabië”

“Irrationeel antibioticagebruik heeft geleid tot wereldwijde antibioticumresistentie en daarmee tot een ernstig gezondheidsprobleem geleid.

Doel van het onderzoek was om het niveau van kennis over antibioticabehandeling en bewustzijn van antibioticaresistentie onder de studenten van Northern Border University (NBU) te onderzoeken.

De studie liet zien een hoog percentage van ongepaste antibiotica kennis en een hoog percentage van zelfmedicatie met antibiotica zien bij studenten van NBU.

Er moeten onderwijsprogramma’s worden ontwikkeld, gericht op de specifieke groepen die in deze studie zijn geïdentificeerd en die een lagere kennis van antibiotica en een hoger risico op zelfmedicatie laten zien. ”

Bron: Journal of Tropical Diseases and Public Health

Meer informatie over AMR? Woon onze speciale AMR-trainingscursussen bij!

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed