“Antimicrobial Resistance (AMR) – Superbug: tijd voor collectieve actie ASEAN”

“De mutatie van micro-organismen heeft het point-of-no-return bereikt. Dit is een goed moment voor ASEAN om de wereld te leiden in de strijd tegen antimicrobiële resistentie voordat het te laat is.

De 50e verjaardag van ASEAN is een goed moment voor ASEAN om regionale initiatieven voor collectieve doelstellingen na te streven. De economische integratie van de ASEAN en de toegenomen beleidsaandacht voor inclusieve groei van de ASEAN moeten gepaard gaan met krachtiger maatregelen voor een breder welzijn van de ASEAN-bevolking en voor de gemeenschap in het algemeen. Een van deze problemen is het opkomende gevaar van infecties die voortkomen uit gemuteerde bacteriën of Superbugs. De Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Wereld Economisch Forum van Davos hebben voortdurend – maar vooral in de afgelopen twee jaar – de internationale gemeenschap hierop gewezen. Vanwege het slechte antibioticum-rentmeesterschap in de afgelopen decennia lopen de meeste landen ver achter op de mutatiecurve bij de bestrijding van de Superbug bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. ”

Bron: RSIS

Wilt u meer weten over AMR? Woon een van onze speciale AMR-trainingscursussen bij!

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!
WordPress PopUp Plugin