“Oorsprong van de huidige uitbraak van multiresistente malaria in Zuidoost-Azië: een genetische studie”

“Antimalaria resistentie verspreidt zich snel over delen van Zuidoost-Azië, waar dihydroartemisinine-piperaquine wordt gebruikt als eerstelijnsbehandeling voor Plasmodium falciparum-malaria.

De eerste gepubliceerde rapporten over resistentie tegen antimalaria middelen kwamen uit West-Cambodja in 2013. De onderzoekers analyseren genetische veranderingen in de Plasmodium falciparum van westelijk Cambodja in de 6 jaar voorafgaand aan die rapporten. Ze identificeerden meer dan 30 onafhankelijke oorsprongen van artemisinine resistentie, waarvan de KEL1-lijn verantwoordelijk was voor 140 (91%) van 154 parasieten die resistent zijn tegen dihydroartemisinine-piperaquine. In 2008 werd KEL1 gecombineerd met PLA1, de belangrijkste afstammingslijn die verband houdt met resistentie tegen piperaquine. Tegen 2013 had de coëfficiënt KEL1 / PLA1 een frequentie van 63% (24/38) bereikt in het westen van Cambodja en zich verspreid naar het noorden van Cambodja.”

Bron: The Lancet

Meer weten over AMR: neem deel aan een van onze speciale AMR-cursussen.

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!

Keep me informed