“Wereldwijde intelligentie op superbugs om antibioticaresistentie te stoppen: SEDRIC”

“Wellcome brengt een nieuwe, internationale expertgroep samen, SEDRIC (Surveillance and Epidemiology of Drug-resistant Infection Consortium).

SEDRIC wil de manier transformeren waarop landen informatie over de opkomst en verspreiding van resistente geneesmiddelen kunnen volgen, delen en analyseren.

Betere informatie versnelt de actie en verbetert de interventies van de volksgezondheid, waardoor veel levens worden gered.

SEDRIC zal hiertoe:

  • kritische lacunes in en belemmeringen voor de surveillance en epidemiologie van resistente geneesmiddelen identificeren en nagaan hoe deze kunnen worden overwonnen op nationaal en mondiaal niveau
  • technische expertise en kennis bieden om bestaande surveillancenetwerken en -activiteiten te versterken en te ondersteunen
  • de wereldwijde coördinatie verbeteren door te helpen bij het vaststellen van gemeenschappelijke en duurzame best practices en strategieën, die de impact van antibioticumresistente infecties verminderen
  • de strategie verbeteren van Wellcome om de toekomstige impact van antibioticumresistente infecties te beperken.

Het SEDRIC-bestuur telt 12 leden, waaronder de Nederlander Rogier van Doorn, met expertise op het gebied van genetica, epidemiologie, microbiologie, volksgezondheid en diergezondheid. De huidige voorzitter is professor Sharon Peacock.

Het bestuur zal evaluaties uitvoeren en werkgroepen voor bepaalde tijd bijeenroepen om belangrijke kwesties in de strijd tegen de drugbestendige infectie aan te pakken. Dit kan onder meer zijn hoe richtlijnen en hulpmiddelen moeten worden ontwikkeld om gegevensuitwisseling te stimuleren, of hoe wetenschappelijke bewijzen in beleid kunnen worden vertaald.

SEDRIC begon in januari 2018 en wordt gefinancierd door Wellcome.”

Bron: Wellcome

Meer weten over AMR?

Volg een speciale cursus of masterclass over AMR!

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!
Popup Plugin