“WHO: nieuwe data tonen wereldwijd hoge niveaus van antibioticaresistentie”

“De eerste release van surveillancegegevens over antibioticaresistentie van de WHO onthult hoge niveaus van resistentie tegen een aantal ernstige bacteriële infecties. Dit geldt in zowel landen met hoge als met lage inkomens.

Het nieuwe Global Antimicrobial Surveillance System (GLASS) onthult een wijdverspreid voorkomen van antibioticaresistentie onder 500.000 mensen met vermoedelijke bacteriële infecties in 22 landen. De meest gerapporteerde resistente bacteriën zijn Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus en Streptococcus pneumoniae, gevolgd door Salmonella spp. Het systeem bevat geen gegevens over de resistentie van Mycobacterium tuberculosis, die tuberculose (TBC) veroorzaakt. Dit omdat de WHO deze al sinds 1994 volgt en jaarlijkse updates biedt in het rapport Globale Tuberculosis.

Bij patiënten met een mogelijke bloedbaan infectie, varieerde het aandeel van bacteriën die resistent waren tegen ten minste één van de meest gebruikte antibiotica tussen de verschillende landen van nul tot 82%. Resistentie tegen penicilline – het geneesmiddel dat al tientallen jaren wereldwijd wordt gebruikt voor de behandeling van pneumonie – varieerde van nul tot 51% tussen de rapporterende landen. Bij urineweginfecties liep de resistentie bij E. coli tegen ciprofloxacine uiteen tussen 8% en 65%.

“Het rapport bevestigt de ernstige situatie van antibioticaresistentie wereldwijd”, aldus dr. Marc Sprenger, directeur van het AMR secretariaat van de WHO.”

Download het rapport hier

Bron: WHO

Meer weten over AMR? Volg de Basiscursus AMR!

Back


What is going on with AMR?
Stay tuned with remarkable global AMR news and developments!